ញាក់សាច់ ! ពី ភ្នំពេញTower ទៅ កាណាឌីយ៉ាTower ! Zoom 100x ដោយ S20 Ultra ម៉ែអាច្បាស់ !

មិនសរសើរមិនបានរបស់ល្អ គឺ Samsung Galaxy S20 Ultra Zoom ពី 1x ដល់ 100x ឡើងច្បាស់ចែសពី ភ្នំពេញTower ទៅ កាណាឌីយ៉ាTower។ ដោយយោងតាម Page ផ្លូវការរបស់អ្នកថតរូបម្នាក់គឺ​ Alvinography ដែលបានបង្ហោះក្នុង Page របស់លោកថា ៖ “ដូចដែលបានសន្យា នេះគឺរូបភាពថតតាមការ zoom តាមដំណាក់ ពី 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x, 30x 50x, 100x (30x 50x 100x គឺ digital zoom) ចូលមើលតាមចំនុចក្រហម, យើងអាចមើលឃើញនូវអ្វីដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន។ #GalaxyS20Ultra #withGalaxy #TeamSamsung “។

តោះ កុំចាំយូរទស្សនារូបភាពដែលលោកបានបង្ហោះ ៖

ប្រភពរូបភាព ៖ Alvinography

Tags
Back to top button
Close
Close