ចប់ ! ផ្សារ ឃ្លាំងរំសេវ បណ្តុំនៃគ្រឿង និង ទូរសព្ទធំជាងគេស្រុកខ្មែរ ត្រូវប្រកាសបិទ ហើយ ទឹកភ្នែក អាជីវករ ចាប់ផ្តើមស្រក់ចុះ !

ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈនេះ ត្រូវបាន អាជ្ញាធរផ្សារឃ្លាំងរំសេវ ក៏ដូចជា មជ្ឍមមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់ បានប្រកាសបិទ​ ផ្សារឃ្លាំងរំសេង ដើម្បី អភិវឌ្ឍសាងសង់អគារទំនើបវិញ។ សេចក្តីប្រកាសមានដូចខាងក្រោម៖

Tags
Back to top button
Close
Close