ចប់ ! ក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូ ហ្គេម Santa Monica ប្រកាសថា God of War RAGNAROK នឹងលើកទៅឆ្នាំក្រោយ

ក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូហ្គេមដ៏ល្បីឲ្យ Sony គឺ Santa Monica បានប្រកាសក្តែងៗថា ៖ កំពូលហ្គេមដ៏ល្បីគឺ God of War RAGNAROK នឹងចេញនៅលើ PS4 និង PS5 ប៉ុន្តែមានការពន្យាររហូតដល់ឆ្នាំ ២០២២ មិនអាចចេញក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះបានទេ។

នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Upgrade ទៅ PS5 ដែលអាចនៅលេង God of War វគ្គថ្មីនេះបាន៕

Tags
Back to top button
Close
Close